About DownloadGamePCFree.com

DownloadGamePCFree.comเว็บ DownloadGamePCFree.com เป็นเว็บที่รวบรวม เกมส์ฟรี มากมายให้ดาวน์โหลดกันแบบฟรี ๆ เลย

ทางทีมงาน DownloadGamePCFree.com เรายินดีอย่างยิ่งที่เป็นสื่อกลางในการสรรค์หาเกมส์ดี ๆ ที่หลากหลาย มาให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปเล่นกัน

วัตถุประสงค์

1. เว็บเราเป็นเว็บที่รวบรวมเกมส์ PC ( Personal Computer) ให้ดาวน์โหลดกันฟรี ๆ โดยเราเล็งเห็นว่า ผู้คนส่วนใหญ่มีความเครียดกัน โดยไม่น้อยก็มาก ทางทีมงาน  DownloadGamePCFree.com เราเลยสรรค์หาเกมส์ฟรี ดี ๆ มาให้ได้ดาวน์โหลดเกมส์ ไปเล่นครายเครียดกัน
2. ทางทีมงาน DownloadGamePCFree.com เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกมส์ทุกเกมส์ ที่ท่านดาวน์โหลดไปเล่นกัน จะก่อให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดความสนุกสนาน
3. ทางทีมงาน DownloadGamePCFree.com เราไม่ส่งเสริมให้เด็กที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ เล่นเกมส์จนลืมทำการบ้าน หรือเล่นเกมส์จนติด ทางเราหวังว่าเด็ก ๆ ควรเล่นเกมส์ในเวลาว่าง หลังเลิกเรียนเท่านั้น

ด้วยความปราถนาดี
ทีมงาน DownloadGamePCFree.com