Scroll to Top

เกมส์ Azteca Puzzle Screenshot_2


เกมส์ Azteca Puzzle Screenshot_2

เกมส์ Azteca Puzzle Screenshot_2

เกมส์ Azteca Puzzle รูปนี้เป็นก้อนหินศิลาสีต่าง ๆ ที่อยู่รวมกันอย่างกระจัดกระจาย ท่านจะต้องหมุนตำแหน่งของมันให้เข้ากลุ่มเพื่อกำจัดก้อนศิลาเหล่านี้ให้หายไป เกมส์หมุนก้อนศิลาเพื่อไขปริศนา

aas