Dairy Dash เกมส์ทำฟาร์มเลี้ยงโคนม

Home > Farming, เกมส์ปลูกผัก, เกมส์เลี้ยงสัตว์> โหลดเกมส์ Dairy Dash เกมส์ทำฟาร์มเลี้ยงโคนม
เข้าชมแล้ว: 18,049 views Posted on Oct 23 2013 - 9:21am by โหลดเกมส์

โหลดเกมส์ Dairy Dashโหลดเกมส์ Dairy Dash [เกมส์ทำฟาร์มเลี้ยงโคนม บริหารจัดการงานในส่วนต่าง ๆ พัฒนาและปรับปรุงผลผลิตจากฟาร์มให้มีความหลากหลายยิ่งกว่าเดิม] การใช้ชีวิตในฟาร์มคือสิ่งที่อาจจะช่วยให้ทุกท่านผ่อนคลายมากขึ้น เกมส์นี้จะกล่าวถึงเรื่องราวของครอบครัวสมิท เขาเป็นคนที่เติบโตมากับครอบครัวที่มีอาชีพทำฟาร์มโคนม ฟาร์มแห่งนี้ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันความต้องการผลผลิตจากฟาร์มของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้สมิทและครอบครัวจะต้องปรับปรุงฟาร์มของเขาให้สามารถมีผลผลิตที่มากกว่าการผลิตแค่น้ำนมเพียงอย่างเดียว  อาทิเช่น เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงแพะ ปลูกข้าวโพด ปลูกฟักทอง ปลูกมะเขือเทศ ปลูกกะหล่ําปลี ปลูกมะนาว ฯลฯ ตลอดจนการสรรหาพันธุ์โคเข้ามาอยู่ในฟาร์มเพิ่มมากขึ้น และแปรรูปผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคบางครั้งบางคราวด้วย เช่น ทำน้ำมะนาวใส่ขวด บรรจุน้ำนมโคลงขวด ฯลฯ

เกมส์ Dairy Dash Screenshot 1

เกมส์ Dairy Dash Screenshot 1

เกมส์ Dairy Dash จะนำเราทุกคนให้ได้มาสัมผัสของการใช้ชีวิตในฟาร์มอีกรูปแบบ มันคือฟาร์มที่เราจะได้ช่วยเหลือสมิทและครอบครัวให้สามารถจัดการงานต่าง ๆ ในฟาร์มของเขาอย่างไม่มีอุปสรรค ฟาร์มแห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีเคยมีแต่โคนมเท่านั้น หลังจากที่สมิทได้เข้ามาสืบทอดกิจการเขาก็นำเอาเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการงานในฟาร์ม ตลอดจนการพัฒนาฟาร์มให้สามารถมีผลผลิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกเข้าโพด เลี้ยงแกะ ปลูกฟักทอง ฯลฯ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานในฟาร์มที่เราจะได้ช่วยเหลือสมิทจัดการเท่านั้น และยังมีงานในฟาร์มอีกมากมายที่เราจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป

ดาวน์โหลดเกมส์ Dairy Dash เกมส์ทำฟาร์มที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม เป็นเกมส์ที่สนุกสนาม ให้เราทุกคนได้จัดการและแก้ปัญหางานต่าง ๆ ในฟาร์มอย่างมีความสุข เป็นเกมส์ทำฟาร์มแนวการผจญภัยบริหารเวลา สนุกกับความท้าทายที่มีระดับความยากกว่า 52 ระดับ

เกมส์ Dairy Dash Screenshot 2

เกมส์ Dairy Dash Screenshot 2

Editors’ review

เกมส์นี้เป็นเกมส์ทำฟาร์มเลี้ยงโคนม ที่เราจะต้องบริหารจัดการงานในส่วนต่าง ๆ พัฒนาและปรับปรุงผลผลิตจากฟาร์มให้มีความหลากหลายยิ่งกว่าเดิมที่ไม่ใช่แค่ผลิตน้ำนมอย่างเดียว เราจะต้องหาพันธุ์โคเข้ามาอยู่ในฟาร์มเพิ่มมากขึ้น และแปรรูปผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย เกมส์นี้มีด้วยกันหลายระดับแต่ละระดับก็มีความสนุกแตกต่างกัน ถ้าใครชอบเกมส์แนวนี้ก็ลองเล่นกันได้เลย

Publisher : Alawar Entertainment
Size : 22.2 MB
License : Free Trial 1 hour
OS : Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
downloadgameDownload Game Dairy Dash