Scroll to Top

You Are Browsing ‘เกมส์ซ่อนวัตถุ’ Category

โหลดเกมส์ 100% Hidden Objects ลืมเรื่องราวบทสนทนาที่ยืดยาวของเกมส์ซ่อนวัตถุแบบเดิม ๆ ไปได้เลย เพราะเกมส์นี้คือเกมส์ซ่อนวัตถุแบบ...

โหลดเกมส์ Isla Dorada – Episode 1: The Sands of Ephranis [เกมส์ช่วยเหลือนักโบราณคดีติดเกาะลึกลับ...

โหลดเกมส์ Treasure Masters Inc [เกมส์ซึ่งเราจะได้เป็นหนึ่งในทีมนักล่าสมบัติที่จะต้องเดินทางไปตามหาสมบัติของมนุษยชาติกลับคืนมา...

โหลดเกมส์ Snake Classics มานำทางเจ้างูตัวเขียวที่มันกำลังเลื้อยตระเวนหาอาหารอยู่ในสนามหญ้า...

โหลดเกมส์ Smash Frenzy 2 [เกมเด้งลูกบอลเพื่อเข้าไปทำลายก้อนอิฐในเมืองจำลอง]...

โหลดเกมส์ Whispers: Revelation [เกมส์แก้ไขปริศนาค้นหาวัตถุในโรงเรียนร้าง]...

โหลดเกมส์ The Path of Hercules เดินตามเส้นทางของเฮอร์คิวลีส(Hercules)เขาคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่ผ่านมา...

โหลดเกมส์ Autumn’s Treasures: The Jade Coin เกมส์ช่วยเหลืออาดัม(Autumn)ค้นหาหาสมบัติของเขาที่หายไป...