Kingdom’s Heyday เกมส์ฟื้นฟูอาณาจักร

Home > เกมส์กลยุทธ์, เกมส์ผจญภัย, เกมส์ฟื้นฟูดินแดน> โหลดเกมส์ Kingdom’s Heyday เกมส์ฟื้นฟูอาณาจักร
เข้าชมแล้ว: 12,122 views Posted on Mar 6 2014 - 10:21pm by โหลดเกมส์

โหลดเกมส์ Kingdom's Heydayโหลดเกมส์ Kingdom’s Heyday เกมส์ฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองเเละมีความสวยงามอีกครั้งหนึ่ง…หลังจากที่อาณาจักรแแห่งหนึ่งกำลังจะถึงเวลาล่มสลาย ผู้ปกครองมัวเเต่ใช้เวลาในสงครามจึงไม่มีเวลาดูเเลความเป็นอยู่ของผู้คนในเมือง เจ้าหญิงผู้เป็นภรรยาจึงได้ทำหน้าที่เเทน ในด้านดูเเลเรื่องความเป็นอยู่ของผู้คนและฟื้นฟูเมืองที่ได้รับความเสียหาย เจ้าหญิงไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เพียงลำพังสำเร็จได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของเรา หน้าที่ของเราคือ เป็นนักฟื้นฟูอาณาจักร ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้กลับมาเหมือนเดิม ซ่อมถนนหนทาง ฯลฯ

เกมส์ Kingdom's Heyday Screenshot_1

เกมส์ Kingdom’s Heyday Screenshot_1

เกมส์ Kingdom’s Heyday ณ ดินแดนแสนไกลยังมีอาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ปกครองที่กำลังติดอยู่ในสงครามพื้นที่ห่างไกล และไม่สนใจกับสวัสดิการและความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองตัวเอง ในขณะที่ผู้ปกครองอาณาจักรแห่งหนึ่งกำลังอยู่ในสงคราม เจ้าหญิงจึงทำหน้าที่เเทนผู้ปกครอง ในการดูแลเรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ของผู้คน และเจ้าหญิงมีความปรารถนาที่จะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่อาณาจักรแห่งนี้อีกครั้ง แต่ท่านกำลังต้องการความช่วยเหลือจากนักสร้างเมืองและเหรัญญิกที่มีชื่อเสียงเช่นเรา!  ดังนั้นหน้าที่ของเราในเกมส์นี้คือ ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูอาณาจักร ความสำเร็จคือชัยชนะ มาจารึกชื่อของเราในประวัติศาสตร์ของเกมใช้กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่นี้กัน
ดาวน์โหลดเกมส์ Kingdom’s Heyday กระท่อมหลังต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหาย มาช่วยฟื้นฟูพวกเขาให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ถนนหนทางที่มีสิ่งสกปรกหรือมีสิ่งกีดขวาง นำสิ่งเหล่านั้นออกจากถนน เปิดถนนให้สามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นเส้นทางส่งเสบียงอาหารไปให้กับอาณาจักรใกล้เคียง  ซึ่งเป็นอาณาจักรของคนแคระและอาณาจักรเอลฟ์ที่มีการขอความช่วยเหลือจากเรา

เกมส์ Kingdom's Heyday Screenshot_2

เกมส์ Kingdom’s Heyday Screenshot_2

Editors’ review

เราจะต้องฟื้นฟูบ้านเมืองในอาณาจักรนี้ให้กลับมางดงามอีกครั้ง โดยเราจะต้องซ่อมแซมกระท่อมต่าวงๆที่ได้รับความเสียหาย เก็บกวาดสิ่งต่างๆที่กีดขวางบนถนนนั้นออกให้หมด  เปิดถนนให้สามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นเส้นทางส่งเสบียงอาหารไปให้กับอาณาจักรใกล้เคียงที่มีการขอความช่วยเหลือจากเรา และถ้าเราฟื้นฟูได้สำเร็จ เราก็จะได้รึกชื่อของเราในประวัติศาสตร์ของเกมส์อีกด้วย เกมส์นี้เล่นได้ทุกเพศทุกวัย เล่นได้เรื่อยๆ สบายๆ แต่อาจไม่ค่อยมีความน่าตื่นเต่นและท้าทายมากเท่าไหร่

Publisher : Gametop
Size : 168 MB
License : Freeware
OS : Windows 95/98/XP/ME/Vista/7/8
downloadgameDownload Game Kingdom’s Heyday